(17/08/2016) Các địa điểm đặt máy ATM của Agribank thuận tiện nhất tại tỉnh Lào Cai (08/17/2016)

Với mục đích cung cấp thông tin kịp thời đến du khách khi đến Lào Cai du lịch và đáp ứng nhu cầu khi cần rút tiền để chi tiêu của du khách. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai xin cung cấp một số địa điểm đặt máy ITM của ngân hàng Agribank thuận lợi và gần nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau.

(01/8/2016) Các điểm rút tiền nhanh tại Sa Pa (07/28/2016)

Để giúp du khách dễ dàng tìm điểm rút tiền chi tiêu trong hành trình du lịch tại Sa Pa, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai thống kê các điểm đặt máy rút tiền ATM của các ngân hàng tại Sa Pa cụ thể sau:
Danh sách các Ngân hàng (12/09/2013)