Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lào Cai (01/28/2016)

Sáng 26/01/2016, tại Nhà đa năng, Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch Lào Cai đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.