(9/10/2017) Liên kết phát triển các sản phẩm du lịch – nhìn từ Năm Du lịch Quốc gia 2017 (10/09/2017)

Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”, "Năm Du lịch Quốc gia 2017 - Lào Cai – Tây Bắc đã nhận được sự chung tay của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.