Danh sách các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện Bảo Yên
Du khách đến với Bảo Yên để du lịch hay đi lễ đều cần tìm cho mình một nơi để nghỉ ngơi nhưng chưa biết liên hệ ra sao. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai xin chia sẻ tới các bạn thông tin về địa chỉ, số điện thoại của các nhà nghỉ tại Bảo Yên.
STT Tên NN, KS Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 27/7 Tổ dân phố 6B1, TT Phố Ràng, Lào Cai 0976154689
2 Ánh Dương Tổ dân phố 7A, TT Phố Ràng, Lào Cai 0915500739
3 Hà Thành Tổ dân phố 6B1, TT Phố Ràng, Lào Cai 0974767782
4 Hoàng Phi Tổ dân phố 7A, TT Phố Ràng, Lào Cai 0912456854
5 Phố Núi Tổ dân phố 6B1, TT Phố Ràng, Lào Cai 0912999630
6 Phố Ràng Tổ dân phố 6B1, TT Phố Ràng, Lào Cai 0203877324
7 Quyền Anh Tổ dân phố 6B1, TT Phố Ràng, Lào Cai 0982963836
8 Thanh Tùng 1 + 2 Tổ dân phố 2B, TT Phố Ràng, Lào Cai 0989664098
9 Tú Tài Thôn 9 Vải Siêu, Thượng Hà, Lào Cai 01662619621
10 A Hiền Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0975556745
11 Anh Anh Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0975556154
12 Bảo Lâm Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0203879245
13 Bảo Lâm Ngân Lâm Sản, Bảo Hà, Lào Cai 01689452012
14 Chung Gái Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0983879102
15 Điểm Hiền Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0977598139
16 Doanh Nghị Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0203506245
17 Đông Đảo Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0985741140
18 Dung Toàn Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0975452101
19 Hà Nhàn Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0982785452
20 Hậu Nhì Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0985123451
21 Hiền Hải Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0203879244
22 Hiền Mạnh Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0985562324
23 Hòa Lâm Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0977145012
24 Hòa Tam Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0912786562
25 Hoàng Liên Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0986452126
26 Hồng Hiên Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0979901369
27 Hồng Thực Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0983237138
28 Hợp Tuyết Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0985746021
29 Huệ Y Lâm Sản, Bảo Hà, Lào Cai 0986565142
30 Hùng Loan Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0976452124
31 Hùng Toàn Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0986452120
32 Khánh Giang Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0985456251
33 Liên Qua Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 01683977125
34 Lý Hương Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0203256125
35 Lý Tính Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 01235120228
36 Mai Hồng Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0985941055
37 Mây Hồng Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0985756854
38 Minh Loan Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0979631647
39 Nam Tính Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0985256752
40 Nghề Cường Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0912715688
41 Pháo Tuyển Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 01235785152
42 Phúc Liên Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 01678256452
43 Phúc Tân Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0978230004
44 Phương Anh Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0985786152
45 Phương Nam Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0982074102
46 Sơn Loan Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0203506710
47 Tâm Khải Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 01676164369
48 Thành Gọn Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0985452126
49 Thật Oanh Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0978687681
50 Thinh Ngân Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0975554623
51 Thu Đại Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0982003231
52 Thuấn Huấn Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0982075256
53 Tuấn Trường Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0203876401
54 Văn Minh Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0203879686
55 Việt Hảo Liên Hà 2, Bảo Hà, Lào Cai 0123562120
56 Xuân Xuân Bản Bảo Vinh, Bảo Hà, Lào Cai 0972252911

Vũ Khánh tổng hợp
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai.
ĐC:  02 Fansipan, TT. Sapa, T. Lao Cai, Việt Nam. Fax: +84 20 3 871 976. E : info@sapa-tourism.com  

Giấy phép số: 03 /GP-TTĐT do  Sở Thông tin và Truyền thông  tỉnh Lào Cai cấp ngày 05 / 12 / 2014