Ngày Pháp Luật Việt Nam và vai trò của việc thực hiện Pháp luật du lịch ở Lào Cai
Ngày 9/11/2022 là ngày kỉ niệm 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.
Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Trải qua 4 lần sửa đổi (các năm 1959, 1980, 1992 và 2013), Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật của nước ta. Theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 (Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012). Ngày Pháp luật được ra đời nhằm giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật.
Ngày Pháp luật cũng là dịp để những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Du lịch Lào Cai giới thiệu tới quý độc giả việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 có chủ đề “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Riêng trong lĩnh vực du lịch, chính sách, pháp luật của nước ta tạo dựng môi trường thuận lợi và an toàn để du lịch phát triển nhanh, hiệu quả. Pháp luật đóng vai trò quan trọng trong điều tiết sự phát triển của ngành du lịch theo định hướng phát triển của nền kinh tế quốc dân, đồng thời hạn chế những tiêu cực phát sinh trong hoạt động du lịch. Vì vậy, việc đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật du lịch; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật du lịch là rất quan trọng. Các hoạt động quan trọng trong việc thực hiện Pháp luật du lịch ở Lào Cai có thể kể đến như: xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch; quảng bá xúc tiến du lịch, cấp – thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, đào tạo – phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch, quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên – môi trường du lịch, kiểm tra – thanh tra – xử lý vi phạm pháp luật về du lịch,…
Hội thảo về triển khai chính sách pháp luật trong lĩnh vực Du lịch tại Lào Cai
Với vai trò là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Sở Du lịch tỉnh Lào Cai là nơi tiếp nhận và xử lí các sai phạm về thực hiện pháp luật du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mọi thông tin, góp ý, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai: tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh Lào Cai (đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, số máy bàn 0214.366.9898; Email: ttttdl-sdl@laocai.gov.vn website: dulichlaocai.vn; hoặc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai qua số điện thoại 02143.800202.
Bùi Thái Hà
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI
Đơn vị chủ quản: Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai.
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Tất Thành - GĐ Trung tâm TT&XTDL tỉnh Lào Cai.

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch, đại lộTrần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP Lào Cai tỉnh Lào Cai.
Sốđiện thoại: 02143.669898;

Email : info@sapa-tourism.com hoặc ttttdl-sdl@laocai.gov.vn