(08/10/2018) Thông tin xe khách tuyến nội tỉnh Lào Cai 2018
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách được thuận tiện, nhanh chóng khi đi thăm quan, du lịch các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch gửi đến các bạn thông tin về xe khách tại đi các huyện từ thành phố Lào Cai.
1. Tuyến Lào Cai – Bắc Hà.
Tên doanh nghiệp Biển số xe Bến đi Giờ xuất phát Bến đến Giờ xuất phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Tuấn Hồng 24B-002.74 Lào Cai
(PhốMới)
6h30 Bắc Hà 12h QL70-DT153 Cự Ly 70km
HTX VT Tuấn Hồng 24N-5781 LàoCai
(PhốMới)
9h Bắc Hà 13h QL70-DT153 Cự Ly 70km
HTX VT Hoàng Liên 24B-002.45 Bắc Hà 5h30 Lào Cai (Phố Mới) 8h DT 154-QL 70 Cự Ly 70km
HTX VT HK Hải Nam 24N-4947 Bắc Hà 6h Lào Cai
(Phố Mới)
15h DT 154-QL 70 Cự Ly 70km
C.TY TNHH Thuật Thu 24B-003.54 Bắc Hà 6h30 Lào Cai
(Phố Mới)
9h30 DT 154-QL 70 Cự Ly 70km
HTX VT Tuấn Hồng 24B-002.78 Bắc Hà 7h Lào Cai
(Phố Mới)
11h DT 154-QL 70 Cự Ly 70km
HTX VT HK Hải Nam 24B-000.42 Bắc Hà 8h Lào Cai
(Phố Mới)
10h30 DT 154-QL 70 Cự Ly 70km
HTX VT HK Hải Nam 24B-003.51 Bắc Hà 9h10 Lào Cai
(Phố Mới)
13h30 DT 154-QL 70 Cự Ly 70km
HTX VT Hoàng Liên 24B-002.45 Bắc Hà 11h20 Lào Cai
(Phố Mới)
14h DT 154-QL 70 Cự Ly 70km
2. Tuyến Lào Cai – Sa Pa
Tên doanh nghiệp Biển số xe Bến đi Giờ xuất phát Bến đến Giờ xuất phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Tuấn Hồng 24B-001.03 Lào Cai
(Cốc Lếu)
7h SaPa
(Tả Giàng Phình)
12h30 QL70-DT153 Cự Ly 70km
HTX VT Tuấn Hồng 24B-002.67 SaPa
(Trung lèng Hồ)
10h Lào Cai
(Cốc Lếu)
15h QL70-DT153 Cự Ly 70km
3. Tuyến Phố Lu – TP Lào Cai
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành Trình Chạy Xe Ghi Chú
HTX VT Hoàng Liên 24N-0090 Phố Lu 4h45 Lào Cai
(Cốc Lếu)
10h Phố Lu-QL4E-Cốc Lếu Cự Ly: 38km
HTX VT Phố Lu 24B - 00303 Phố Lu 5h Lào Cai
(Cốc Lếu)
7h30 Phố Lu-QL4E-Cốc Lếu Cự Ly: 38km
HTX VT Phố Lu 24B – 00015 Phố Lu 5h15 Lào Cai
(Cốc Lếu)
7h30 Phố Lu-QL4E-Cốc Lếu Cự Ly: 38km
HTX VT Hoàng Liên 24N - 3319 Phố Lu 6h Lào Cai
(Cốc Lếu)
8h15 Phố Lu-QL4E-Cốc Lếu Cự Ly: 38km
HTX VT Lan Phương 24B – 00039 Phố Lu 6h30 Lào Cai
(Cốc Lếu)
9h Phố Lu-QL4E-Cốc Lếu Cự Ly: 38km
HTX VT Lan Phương 24N – 3269 Phố Lu 7h Lào Cai
(Cốc Lếu)
10h Phố Lu-QL4E-Cốc Lếu Cự Ly: 38km
HTX VT Lan Phương 24N – 0321 Phố Lu 10h30 Lào Cai
(Cốc Lếu)
13h15 Phố Lu-QL4E-Cốc Lếu Cự Ly: 38km
HTX VT Lan Phương 24B - 00260 Phố Lu 15h30 Lào Cai
(Cốc Lếu)
6h30 Phố Lu-QL4E-Cốc Lếu Cự Ly: 38km
HTX VT Phố Lu 24B – 00394 Phố Lu
(Bắc Ngầm)
5h Lào Cai
(Cốc Lếu)
9h30 QL70 Cự Ly: 40km
HTX VT Hoàng Liên 24N - 6136 Phố Lu
(Bắc Ngầm)
5h Lào Cai
(Cốc Lếu)
11h30 QL70 Cự Ly: 40km
HTX VT Phố Lu 24N - 1408 Phố Lu
(Bắc Ngầm)
12h Lào Cai
(Cốc Lếu)
14h30 QL70 Cự Ly: 40km
4. Tuyến TP. Lào Cai – SiMaCai
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Tuấn Hồng 24B-00323 Lào Cai
(Phố Mới)
5h15 SIMACAI 10h15 QL70 – ĐT153 Cự Ly: 110km
DNTN VT Trần phương 24N-5507 Lào Cai
(Phố Mới)
7h15 SIMACAI 12h30 QL70 – ĐT153 Cự Ly: 110km
DNTN VT Trần phương 24B-00335 Lào Cai
(Phố Mới)
8h30 SIMACAI 13h45 QL70 – ĐT153 Cự Ly: 110km
DNTN VT Trần phương 24N-7011 Lào Cai
(Phố Mới)
11h45 SIMACAI 5h30 QL70 – ĐT153 Cự Ly: 110km
C.Ty TNHH Thuật Thu 24N-7011 SIMACAI 5h15 Lào Cai
(Phố Mới
10h15 ĐT153 –
QL70
Cự Ly: 110km
DNTN Tuấn Hoa 24B-00279 SIMACAI 7h Lào Cai
(Phố Mới
15h30 ĐT153 –
QL70
Cự Ly: 110km
HTX VT Tuấn Hồng 24B- 00092 SIMACAI 8h Lào Cai
(Phố Mới
13h ĐT153 –
QL70
Cự Ly: 110km
5. Tuyến TP. Lào Cai – Bảo Yên
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
DNTN Tuấn Hoa 24B – 00003 Lào Cai
(Phố Mới)
8h Bảo Yên
(PhốRàng)
14h15 QL70 – QL279 Cự Ly: 76km
HTX VT Linh Trang 24N – 5547 Bảo Yên
(Nghĩa Đô)
6h Lào Cai
(Phố Mới
12h30 QL70 – QL279 Cự Ly: 76km
HTX VT Hoàng Liên 24N – 4961 Bảo Yên
(Nghĩa Đô)
7h Lào Cai
(Phố Mới
11h QL70 – QL4E Cự Ly: 76km
DN VT HK Bích Thủy 24N – 59 47 Bảo Yên
(Phố Ràng)
5h30 Lào Cai
(Phố Mới
12h30 QL70 – QL4E Cự Ly: 76km
HTX VT Linh Trang 24N – 6632 Bảo Yên
(Phố Ràng)
6h Lào Cai
(Phố Mới
10h20 QL70 Cự Ly: 76km
HTX VT Hoàng Liên 24N – 5087 Bảo Yên
(Phố Ràng)
6h30 Lào Cai
(Phố Mới
10h30 QL70 Cự Ly: 76km
HTX VT Linh Trang 24N – 5112 Bảo Yên
(Phố Ràng)
7h Lào Cai
(Phố Mới
11h30 QL70 – QL4E Cự Ly: 76km
HTX VT Hoàng Liên 24N -5162 Bảo Yên
(Phố Ràng)
7h50 Lào Cai
(Phố Mới
14h QL70 Cự Ly: 76km
6. Tuyến Bảo Yên – SiMaCai
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Hoàng Liên 24B - 00226 Bảo Yên 5h15 SiMaCai 9h30 QL70 – ĐT 153 Cự Ly: 79km
7. Tuyến Lào Cai – Văn Bàn
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Tuấn Hồng 24B-00048 Lào Cai
(Cốc Lếu)
7h Văn Bàn
(Khánh Yên
15h QL4E-DDT151-QL279 Cự Ly: 75km
HTX VT Hữu Nghị 24N-3286 Lào Cai
(Cốc Lếu)
8h Văn Bàn
(Khánh Yên
14h30 QL4E-DDT151-QL279 Cự Ly: 75km
CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên 24B-00241 Lào Cai
(Cốc Lếu)
9h Văn Bàn
(Khánh Yên
14h QL4E-DDT151-QL279 Cự Ly: 75km
HTX VTTuấn Hồng 24B-00259 Lào Cai
(Cốc Lếu)
10h55 Văn Bàn
(Khánh Yên
6h25 QL4E-DDT151-QL279 Cự Ly: 75km
HTX VT Hữu Nghị 24B-00215 Lào Cai
(Cốc Lếu)
11h30 Văn Bàn
(Khánh Yên
6h QL4E-DDT151-QL279 Cự Ly: 75km
HTX VT Đồng Tâm 24B-00353 Lào Cai
(Cốc Lếu)
12h Văn Bàn (Minh Lương) 6h   Cự Ly: 105km
CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên 24B-00242 Văn Bàn
(Liêm Phú)
5h10 Văn Bàn
(Khánh Yên)
5h40   Cự Ly: 15km
HTX VT Hữu Nghị 24B-00206 Văn Bàn
(Liêm Phú)
7h Văn Bàn
(Khánh Yên)
8h   Cự Ly: 15km
HTX VT Hữu Nghị 24B-00030 Văn Bàn
(Khánh Yên)
9h30 Lào Cai
(Cốc Lếu)
14h30   Cự Ly: 75km
DNTN VT Trần Phương 24B-00219 Lào Cai
(Cốc Lếu)
5h Văn Bàn (Minh Lương) 13h30   Cự Ly: 105km
C.Ty TNHH TM Tân Bình 24B-00004 Lào Cai
(Cốc Lếu)
5h30 Văn Bàn (Minh Lương) 12h   Cự Ly: 105km
HTX VTTuấn Hồng 24B-00101 Lào Cai
(Cốc Lếu)
7h30 Văn Bàn (Minh Lương) 14h30   Cự Ly: 105km
HTX VTTuấn Hồng 24B-00059 Văn Bàn
(Minh Lương)
5h30 Lào Cai
(Cốc Lếu)
10h55   Cự Ly: 105km
C.Ty TNHH TM Tân Bình 24N-4636 Văn Bàn
(Minh Lương)
7h Văn Bàn
(Khánh Yên)
8h30   Cự Ly: 30km
C.Ty TNHH TM Tân Bình 24B-00203 Lào Cai
(Cốc Lếu)
13h Văn Bàn (Võ Lao) 17h   Cự Ly: 50km
C.Ty TNHH TM Tân Bình 24N-4255 Lào Cai
(Cốc Lếu)
6h15 Văn Bàn (Khánh Hạ) 11h   Cự Ly: 75km
HTX VTTuấn Hồng 24B-00060 Văn Bàn
(Võ Lao)
6h30 Lào Cai
(Cốc Lếu)
14h10   Cự Ly: 50km
CTTNHH MTVT&DV Ngọc Thuyên 24B-00209 Văn Bàn
(Võ Lao)
12h Lào Cai
(Cốc Lếu)
15h QL4E-ĐT151 Cự Ly: 50km
8. Tuyến Lào Cai – Mường Khương
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
C.ty LDPT GTVT Lào Vân 24LD – 0019 Lào Cai
(Phố Mới)
6h20 Mường Khương 7h QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
HTX VT Tuấn Hồng 24N-4817 Lào Cai
(Phố Mới)
7h15 Mường Khương 10h QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
HTX VT Tuấn Hồng 24N-4817 Lào Cai
(Phố Mới)
13h Mường Khương 15h15 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty LDPT GTVT Lào Vân 24LD-0027 Mường Khương 13h30 Lào Cai
(Phố Mới)
10h30 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân 24B-00275 Mường Khương 6h10 Lào Cai
(Phố Mới)
9h30 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân 24N – 5831 Mường Khương 8h Lào Cai
(Phố Mới)
11h55 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân 24B -   00286 Mường Khương 8h30 Lào Cai
(Phố Mới)
13h30 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân 24B -00001 Mường Khương 9h30 Lào Cai
(Phố Mới)
12h30 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân 24B - 00275 Mường Khương 12h40 Lào Cai
(Phố Mới)
15h30 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
HTX VTTuấn Hồng 24N - 3998 Mường Khương 14h40 Lào Cai
(Phố Mới)
6h QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân 24B-00001 Mường Khương 15h30 Lào Cai
(Phố Mới)
6h40 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
HTX VTTuấn Hồng 24N - 6694 Mường Khương 15h30 Lào Cai
(Phố Mới))
6h40 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân 24B – 00286 Mường Khương 16h30 Lào Cai
(Phố Mới)
5h30 QL4D-QL70-QL4D Cự Ly: 55km
C.ty TNHH MTV Hoàng Xuân 24N - 5832 Lào Cai
(Phố Mới)
7h40 Mường Khương
(Pha Long)
12h45 QL4D-QL70-QL4 Cự Ly: 77km
C.Ty CPVT Lào Cai 24B - 00017 Lào Cai
(Phố Mới)
10h Mường Khương
(Pha Long)
14h QL4D-QL70-QL4 Cự Ly: 77km
C.ty LDPT GTVT Lào Vân 24LD - 0089 Mường Khương
(Pha Long)
6h30 Lào Cai
(Phố Mới)
14h QL4-QL70-QL4D Cự Ly: 77km
9. Tuyến Tp Lào Cai Bát Xát
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
C.ty CPVT Lào Cai 24N – 3070 Lào Cai
(Cốc Lếu)
7h Bát Xát
(Nậm Trạc)
10h30 ĐT156 Cự Ly: 58km
HTX VT Tuấn Hồng 24B – 00102 Lào Cai
(Cốc Lếu)
10h Bát Xát
(A Mú Sung)
14h ĐT156 Cự Ly: 67km
C.ty CPVT Lào Cai 24N – 3070 Lào Cai
(Cốc Lếu)
12h Bát Xát
(Nậm Trạc)
15h ĐT156 Cự Ly: 58km
HTX VT Tuấn Hồng 24B – 00102 Lào Cai
(Cốc Lếu)
16h Bát Xát
(A Mú Sung)
6h30 ĐT156 Cự Ly: 67km
DNTN VT Văn Ngọc 24N – 2577 Bát Xát
(Trịnh Tường)
  Lào Cai
(Cốc Lếu)
  ĐT156 Cự Ly: 45km
DNTN VT Văn Ngọc 24N – 1179 Lào Cai
(Cốc Lếu)
  Bát Xát
(Mường Hum)
  ĐT156 – ĐT158 Cự Ly: 48km
DNTN VT Văn Ngọc 24N – 2958 Lào Cai
(Cốc Lếu)
7h30 Bát Xát
(Ý Tý)
13h ĐT158 – ĐT156 Cự Ly: 78km
HTX VTTuấn Hồng 24B – 00299 Lào Cai
(Cốc Lếu)
11h30 Bát Xát
(Nậm Pung)
6h ĐT156 – ĐT158 Cự Ly: 55km
DNTN VT Văn Ngọc 24B - 00057 Lào Cai
(Cốc Lếu)
13h Bát Xát
(Ý Tý)
6h ĐT156 – ĐT158 Cự Ly: 78km
10. Tuyến Phố Lu - Mường Khương
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Tuấn Hồng 24N - 5316 Phố Lu 4h20 Mường Khương 11h20 QL4E – QL70 – QL4D Cự Ly: 87km
DNTN VT Trần Phương 24N – 2022 Phố Lu 4h30 Mường Khương 12h20 QL4E – QL70 – QL4D Cự Ly: 87km
11. Tuyến Bắc Hà – Phố Lu
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT HK Hải Nam 24N - 4548 Bắc Hà 9h Phố Lu 15h40 ĐT153 – QL4E Cự Ly: 38km
12. Tuyến Phố Lu – SiMaCai
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Lan Phương 24B - 00208 Phố Lu 5h15 Si Ma Cai 10h QL4E – ĐT153 Cự Ly: 68km
HTX VT Tuấn Hồng 24N – 6700 Si Ma Cai 5h50 Phố Lu 19h30 QL4E – ĐT153 Cự Ly: 68km
DNTN VT Trần Phương 24B – 00331 Si Ma Cai 6h30 Lào Cai
(Phố Mới)
15h30 QL70 – ĐT153 Cự Ly: 68km
13. Tuyến Phố Lu – Văn Bàn
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Phố Lu 24B - 00135 Phố Lu 6h50 Văn Bàn
(Võ Lao)
8h20 QL4E – ĐT151 Cự Ly: 35km
HTX VT Phố Lu 24B – 00135 Phố Lu 13h40 Văn Bàn
(Võ Lao)
17h QL4E – ĐT151 Cự Ly: 35km
14. Tuyến Phố Lu – Khe Lếch
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Phố Lu 24B – 00373 Phố Lu 6h30 Văn Bàn
(Sơn Thủy)
8h30 QL4E – ĐT151 Cự Ly: 55km
HTX VT Phố Lu 24B – 00373 Phố Lu 15h30 Văn Bàn
(Sơn Thủy)
17h30 QL4E – ĐT151 Cự Ly: 55km
15. Tuyến Phố Lu – Bảo Yên
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Phố Lu 24B – 00254 Phố Lu 8h Bảo Yên
(Bảo Hà)
15h   Cự Ly:
16. Tuyến Liêm Phú – Sa Pa
Tên Doanh Nghiệp Biển Số Xe Bến Đi Giờ Xuất Phát Bến Đến Giờ Xuất Phát Hành trình chạy xe Ghi Chú
HTX VT Tuấn Hồng 24B – 00052 Liêm Phú 6h30 SaPa 11h20   Cự Ly: 124km

Vũ Khánh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai.
ĐC:  02 Fansipan, TT. Sapa, T. Lao Cai, Việt Nam. Fax: +84 20 3 871 976. E : info@sapa-tourism.com  

Giấy phép số: 03 /GP-TTĐT do  Sở Thông tin và Truyền thông  tỉnh Lào Cai cấp ngày 05 / 12 / 2014